Zitat: „… eine Generation junger Aleviten…“

Posted on 22. November 2012

2


Dr. Hans-Gert Pöttering, Präsident des Europäischen Parlaments a. D.

Dr. Hans-Gert Pöttering, Präsident des Europäischen Parlaments a. D.

Advertisements